Our Church Family
How to > In Polish - Po Polsku

In Polish - Po Polsku

Przygotowanie młodzieży uczeszczającej na lekcje religii
oraz do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej oraz Bierzmowania w kościele Św. Piotra Damiana.

Program Mszy Świętych.

Kościół Św. Piotra Damiana oferuje Mszę Świętą w języku polskim w każdą niedzielę o godz. 6 wieczorem.

Zapraszamy wszystkich a szczególnie rodziców i dzieci uczęszczających na naukę religii oraz przygotowujących się do sakramentów Pierwszej Komunii Św. oraz Bierzmowania.

Ksiądz Władysław Takuski serdecznie zaprasza na Mszę Świętą 29 września o godz. 6:00 wieczorem.

Ewangielia na XXVI Niedziele Zwykla Rok B:

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do faryzeuszów:
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w  dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. 
Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. 
Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. 
Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. 
Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą».
Oto słowo Pańskie. 

 

 

Otwarcie Klubu Błogosławionego Jana Pawła II

Zapraszamy również do Klubu Błogosławionego Papieża Jana Pawła II
Program spotkań będzie podany w najbliższym czasie